Online Shop

Naša spoločnosť bola založená v roku 2010. Jej prvoradým cieľom je ponúknuť klientom prístup a kvalitu, ktorá prevyšuje domáci štandard.

V oblasti úprav motorových vozidiel nepatríme medzi nováčikov. Spolu máme vyše 30 rokov skúsenosti v tomto segmente a stáli sme pri zrode tuningovej scény u nás. Mnohí nás poznajú na tuningových fórach pod prezývkami 555 a Čipso.

Naše primárne zameranie je orientované na vozidlá Subaru a Mitsubishi, konkrétne na modely WRX a EVO. Zameriavame sa na úpravy pre „bežný život“ , pod ktorým rozumieme zásahy, ktoré neodstraňujú výhody sériového vozidla a neprinášajú nutné ústupky ako pri súťažných vozidlách. Snažíme sa prepojiť tieto dva svety do harmonického celku.

Neexperimentujeme na klientoch, ponúkame nami overené riešenia, no nebránime sa ani vývoju nových produktov.