Online Shop

Všeobecné funkcie:

Tieto funkcie sú k dispozícii pre kazdý typ vozidla, kde je možné použiť

 

  • Map Switching –prepínanie mapy

Prepínanie mapy poskytuje možnosť prepínať medzi dvomi nastaveniami, ktoré môžu byť upravené podľa potrieb klienta, ako napríklad:

  • Road Mode a Race Mode, v preklade cestný a súťažný režim, ktorý obsahuje dve nastavenia máp. Cestný režim pre civilizovanú jazdu so zachovaním maximálneho komfortu a nízkej spotreby a súťažný režim pre dosiahnutie maximálneho výkonu počas štartu na športovom podujatí.
  • Valet Mode, v preklade obslužný režim, ktorý má zmysel aktivovať, ak vaše vozidlo riadi niekto cudzí. Je to režim so zniženým výkonom.
  • Anti-Theft Mode – proti krádežový režim, pri ktorom sa s vozidlom nedá „pohnúť“ ak neviete, ako sa menia mapy.

Prepnutie máp je možné vykonať rôznymi spôsobmi aj počas jazdy.

Každá mapa v obsahuje vlastné nastavenia ostatných nastavení RaceRom, ako napríklad úroveň plniaceho tlaku, obmedzovač otáčok a podobne.

 

  • Per-Gear Boost Control - plniaci tlak nastaviteľný pre každý prevod samostatne

 

Toto nastavenie prináša optimalizáciu kontroly tlaku, ktorá môže byť využitá rôznymi spôsobmi. Jednou alternatívou je obmedzenie tlaku pri prvom prevodovom stupni, aby nedochádzalo k pretáčaniu kolies, alebo aby sa ochránili  jej komponenty a naopak zvýšenie tlaku pri „dlhších“ prevodoch, kde dosiahneme lepšie využitie výkonu..

 

  • Per-Gear Rev Limits - obmedzovač otáčok nastaviteľný pre každý prevod samostatne

 

Táto funkcia umožňuje nastaviť obmedzovač otáčok individuálne pre každý prevodový stupeň. Môže byť použitá pre zlepšenie zrýchlenia z 0 na 100km/h, kde je možné povoliť vyššie otáčky na druhom prevodovom stupni a vyhnúť sa predčasnému radeniu smerom hore a pritom zachovať bezpečnú hranicu pre ostatné prevodové stupne.

 

 

Špecifické funkcie pre Subaru

  • Speed Density - vyradenie MAF senzora

 

Funkcia Speed Density (SD) mení spôsob, akým je počítaná záťaž motora. Keď je aktivovaná funkcia SD, riadiaca jednotka „si prestane všímať“ hodnoty z MAF senzoru a bude počítať záťaž motora podľa údajov podľa parametrov zo senzorov MAP, otáčok motora a teploty nasávaného vzduchu. Táto funkcia umožňuje aj trvalo odstrániť MAF senzor a použiť väčší priemer sacieho potrubia, pričom je možné nastaviť precízne naladenie aj pre jazdu pri nízkej záťaži a rýchlosti.

 

  • Launch Control - asistencia pri štarte

 

Funkcia Launch Control obmezuje otáčky motora pri rozjazde. Zmyslom použitia je dosiahnuť pri čo najnižšom preklze kolies počas štartu najlepšie zrýchlenie vozidla.

 

  • Downshift Auto Blip - asistencia pri podraďovaní

 

Táto funkcia aplikuje krátkodobé otvorenie škrtiacej klapky, keď vodič podraďuje počas brzdenia. Toto zvýši otáčky motora, čím umožní ľahšie podradenie znížením brzdiacej sily motora. Využiteľné predovšetkým pre vozidlá s bezsynchrónnou prevodovkou.

 

  • Flat-Foot Shifting - radenie bez ubratia „plynu“

 

Radenie bez ubratia „plynu“ umožňuje vodičovi preradiť smerom hore bez toho, aby „ubral plyn“. Vďaka tomu nedochádza k výraznému poklesu plniaceho tlaku a podružej strate výkonu počas fázy preradenia prevodového stupňa. Táto funkcia nenahrádza Anti Lag System.