Online Shop

Road Dyno

Pre vozidlá Subaru je možnosť použiť EcuTek DeltaDash Road Dyno. Je to softvérové merania výkonu riešene prepojením cez OBDII port. Umožňuje meranie výkonu akéhokoľvek Subaru s manuálnou prevodovkou.

Road Dyno počas jazdy spracováva rôzne údaje z riadiacej jednotky včítane rýchlosti. Vďaka technológii od spoločnosti Ecutek sa toto deje v milisekundách. Po zadaní upresňujúcich údajov, ako je napríklad rozmer kolies, typ prevodovky, typ vozidla / pozn. typ napr. určuje preddefinovaný odpor vzduchu/ vie program presne spočítať aktuálny výkon. Takto získané údaje poskytujú preľad o výkone na konkrétnom povrchu a za konkrétneho počasia.  V prípade zachovanie rovnakýc h podmienok je výsledok porovnateľný s meraním na motorovej brzde, v praxi sa z vyššie menovaných príčin môže odlišovať.

RoadDyno ponúka meranie hodnôt:

Priebehu výkonu a točivého momentu na kolesách

pružného zrýchlenia

maximálnych rýchlostiach daných prevodových stupňov

ideálneho radenia

teoretickej maximálnej rýchlosti vozidla

porovnanie výkonu pred a po úprave.